วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้
 • พระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่ ๔ เรื่องฝรั่งให้ศรัทธาคริสต์ศาสนา
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • Case Study Paper: Lin-Lin and Her Studies in English as a Second Language
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธพร รัตนกุล
 • อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์? ตามทัศนะวิทยาศาสตร์ และพุทธศาสน์
  Dr. Alan B. Wallace
 • กฎแห่งกรรมและปัญญาชนชาวตะวันตก
  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล
 • The Big Bang and Everything After: The Narrative of Modern Cosmology
  Dr. Adam Frank
 • Buddhist Analysis of the Universe and Modern Scientific Discoveries
  Ven. Dr. Lenagala Siriniwasa Thero
 • Mind, Brain, and Spiritual Experiences
  Dr. Mario Beauregard
 • Buddhism and Quantum Physics: A Contribution to the Dialogue between East and West
  Dr. Christian Thomas Kohl
<<< อ่านทั้งหมด >>>