วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

  • A Tribute to the Siamese Righteous Monarch
    Dr. Pinit Ratanakul King Bhumibol Adulyadej(1927-2016)
  • ความรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมฝรั่งในบางกอก สวนทางกับชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ ของผู้สร้าง
    ไกรฤกษ์ นานา
  • สุภาษิตพระร่วง สำนวนจารึกวัดพระเชตุพนฯ กับสุภาษิต พระร่วง สำนวนที่จารึกในหนังสือ มิวเชียม (ร.ศ.119) :การศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรม
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และวรเชษฐ ชัยวรพล
<<< อ่านทั้งหมด >>>