วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • “ของขวัญ” รัชกาลที่ 5 ข้อมูลที่สาบสูญจากพงศาวดารไทย
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • หลายภาษา หลายวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์
  ศ. ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
 • ภาษาจินตภาพในโคลงมังทรารบเชียงใหม่
  นายนิพัทธ์ แย้มเดช
 • Ethics of War: A Brief Introduction
  Dr. Matthew Kosuta
 • Service Learning Programs at a Catholic Higher Institution to Promote New Evangelization: A Study of Saint Louis College, Thailand
  Dr. Laiad Jamjan and ,Dr. Salakjit Nopakun
<<< อ่านทั้งหมด >>>