วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

 • ใครเป็นใคร ในกวีนิพนธ์เรื่อง ยวนพ่าย
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา กงกะนันทน์
 • ร้อยปีระทึก เมื่อภาพโมนาลิซ่าหายไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • ศาสนาเก่าในทวีปแอฟริกา
  ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
 • ข้อโต้แย้งใหม่! 150 ปีให้หลัง นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส "ไม่เคยคิดร้ายต่อสยามประทเศ"
  นายไกรฤกษ์ นานา
 • The Study of Ethics
  Prof. Dr. Pinit Ratanakul
 • Religious Belirfs: The Crisis of Cultural Illusions
  Dr. Cris Osegenwune
 • Insurgent Violence and the Deep South Buddhist Minority
  Assist. Prof. Sudthaporn Ratanakul
<<< อ่านทั้งหมด >>>