การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


1. บทความตีพิมพ์เผยแพร่
        - ระดับนานาชาติ [รายละเอียด]
        - ระดับชาติ [รายละเอียด]

2. การนำเสนอในที่ประชุม
        - ระดับนานาชาติ [รายละเอียด]
        - ระดับชาติ [รายละเอียด]crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th