วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า เรื่อง "๒๖๐๐ ปี แห่งพุทธปัญญาตรัสรู้สู่การพัฒนาสังคมไทย"

วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕         ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า เรื่อง "๒๖๐๐ ปี แห่งพุทธปัญญาตรัสรู้สู่การพัฒนาสังคมไทย" ในวันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียน
         ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ท่านละ 300 บาท หลังจากนั้น ท่านละ 500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
         โทร 02-800 2630 ต่อ 210 (คุณธนพร) , 02-800 2630 ต่อ 105 (คุณกรุณา) , 02-800 2630 ต่อ 309 (คุณภารดี)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[ดาวโหลดแบบตอบรับ]
[ลงทะเบียนออนไลน์]

แผนที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล[ดาวน์โหลดแผนที่]


แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th