ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์


พฤศจิกายน

 • [28-11-61]ตารางสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๑
 • [22-11-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๗/๒๕๖๑
 • [14-11-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๖/๒๕๖๑
 • ตุลาคม

 • [31-10-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๕/๒๕๖๑
 • [19-10-61]ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (CRS#1)
 • [19-10-61]ขอร่วมแสดงความยินดีกับผอ.พัชราพร ช่วยทอง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (CRS#4)
 • [3-10-61]ตารางสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๑
 • กันยายน

 • [10-09-61]ข้อคิดสำหรับใจที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล ..
 • [05-09-61]CR -VOICE of Customer System
 • สิงหาคม

 • [27-08-61]ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอแจ้งเรื่องการให้บริการที่จอดรถ
 • [23-08-61]คำกล่าวสดุดีผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยศาสนศึกษาของรองศาสตราจารย์ดร.พินิจ รัตนกุล
 • [20-08-61]คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๑
 • [10-08-61]ตารางสอน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • [10-08-61] ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา TCAS รอบ ๕
 • กรกฏาคม

 • [23-07-61] ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา TCAS รอบ ๕
 • มิถุนายน

 • [28-06-61] การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา
 • พฤษภาคม

 • [16-05-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่4/2561
 • [09-05-61] ตารางสอบ final 2 nd Semester 2017
 • [02-05-61]พระมหาไพรฑูรย์ หุมห้อม เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก จ.พิษณุโลก ศิษย์เก่า CRSรุ่น 1 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
 • [01-05-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่3/2561
 • เมษายน

 • [18-04-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่2/2561
 • [10-04-61] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่1/2561
 • มีนาคม

  กุมภาพันธ์

  มกราคม

   

  อ่านข่าวย้อนหลังปี 2560
  crsqrcode

  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
  Email : crwww@mahidol.ac.th

  2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th