โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเดือนเกิด : มิถุนายน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมิถุนายน .. อ่านต่อ>>


พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ... อ่านต่อ>>


พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ... อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด : พฤษภาคม

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th
Flag Counter
เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560