โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ>>


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนศึกษา แด่สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ>>


พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อ่านต่อ>>


ร่วมงาน"นิทรรศการงานแสดงผลงานนวัตกรรมและนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล"

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

  • ..


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th