นักทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรม (จันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔)ตรึงจิตร รุ่นมะลัง
ชาตรี ลุนดำ

        นายชาตรี ลุนดำ หรือ "ตรี" ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔ วิทยาลัยศาสนศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ปฏิบัติงานอยู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล "ตรี" ได้ทำงานและลาศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน "ตรี" ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล "ตรี" ได้เล่าให้ฟังว่า ความรู้ที่ได้รับจากวิทยาลัยศาสนศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ รวมถึงภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี งานในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลซึ่งต้องทำงานกับคนจำนวนมากที่มีความคิด ทัศนคติ อารมณ์ที่แตกต่างกันสิ่งเดียวที่จะหลอมรวม ทุกอย่างไว้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ยากเพราะหากเราตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมคือองค์กรของเรา "ตรี" ได้เผยเคล็ดลับให้ฟังว่า สิ่งที่ช่วย ทำให้ "ตรี" มีความสุขกับงานที่ทำและทำงานได้อย่างมีความสุขนั่นคือ การได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ในคณะคำที่ท่านบอกหรือหลายคนอาจ จะเรียกให้ไพเราะว่า "คำสอน" บางครั้งท่านก็ไม่ได้แสดงออกมาด้วยคำพูดทั้งหมด แต่ท่านแสดงออกมาจากการกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง "ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในระดับบริหารด้วยกัน เจ้าหน้าที่พนักงาน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ที่เข้ามาคณะเทคนิคการแพทย์ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารของคณะนี้จะเน้นย้ำมากที่สุดคือ ให้ทุกคนตั้งใจทำงานของตนให้มีความสุข บางครั้งท่านเคยถามผมว่า ผมเรียนด้านศาสนามา พุทธศาสนามีคำสอนอะไรบ้างที่น่าสนใจ ผมบอกท่านไปว่ามีมากมายมหาศาล ท่านจึงบอกให้ผมเขียนคำสอนทางพุทธศาสนา ไว้บนกระดานแล้วตั้งหัวข้อว่า "วันละธรรม" ล่าสุด "ตรี" ได้เขียนไว้ว่า จเช มตฺตาสุขํ ธีโร (ผู้ฉลาด มักสละสุขเล็กน้อยเพื่อส่วนรวม)

        ด้วยเหตุนี้ "ตรี" จึงไม่ใช่นักทรัพยากรบุคคลเท่านั้นแต่ "ตรี" ยังได้นำทรัพยากรธรรมะมาแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอร่วมบันทึก นายชาตรี ลุนดำ นักทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรม แห่งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ในโครงการ ๑ วันจันทร์ ๑ ความภาคภูมิใจ เทิดไท้ ๘๔ พรรษามหาราชา

Share