หนังสือและตำรา


  
อารยธรรมอังกฤษ
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 449
อารยธรรมไทย
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 449
อารยธรรมญี่ปุ่น
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 418
อารยธรรมกับการสื่อสาร
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 210
พิธีกรรมในศาสนา ภาค 2
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 341
ท่านท้าวจตุคาม-ท่านท้าวรามเทพ ประวัติ ปรากฏการณ์ อิทธิฤทธิ์ความขลังและผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2530 – 2550
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 131
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 130
พิธีกรรมในศาสนา
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 299
วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวนหน้า 199
Bioethics and Buddhism
ผู้เขียน Dr. Pinit Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 376
The English Structure : Sentences, Phrases, Clauses and Verb Forms
ผู้เขียน Sudthaporn Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 125
Spelling, Word Analysis, Idioms/Expressions and Phrasal Verbs
ผู้เขียน Sudthaporn Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 94
Punctuation and Machanics in Writing English
ผู้เขียน Sudthaporn Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2543 (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2547 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า 73
Parts of Speech : Questions and Answers
ผู้เขียน Sudthaporn Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 66
อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมจีน (ภาค 2)
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 217
คุณธรรม
ผู้แปล รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 84
ปรัชญาชีวิตของโสเครตีส
ผู้แปล รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2547
จำนวนหน้า 113
Fundamental English: The Twelve Verb-Tenses
ผู้เขียน Kunying Suriya Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวนหน้า 182
อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมอินเดีย
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวนหน้า 228
อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมจีน (ภาคแรก)
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวนหน้า 178
อารยธรรมตะวันตก : อารยธรรมยุคกลาง
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2545
จำนวนหน้า 208
ศาสนาและสงคราม มิตรหรือศัตรู
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2544
จำนวนหน้า 79
อารยธรรมตะวันตก : อารยธรรมโรมัน
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2544
จำนวนหน้า 235
Writing Research Paper
ผู้เขียน Sudthaporn Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2543
จำนวนหน้า 84
Essential English: a basic text for beginning and intermediate English
ผู้เขียน Sudthaporn Ratanakul
ปีที่พิมพ์ 2543
จำนวนหน้า 252
อารยธรรมตะวันตก ภาคที่ 1
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2543 (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า 317
ปรัชญาความรัก
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล
ปีที่พิมพ์ 2543 (พิมพ์ครั้งที่ 1), 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า 82
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th