ศาสนสถานสำคัญในศาสนาบาไฮ๑.)        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

พระสถูปที่ฝังพระศพของพระบาฮาอุลลาห์ พระบ๊อบ และพระอับดุลบาฮา รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทั้งสามท่านนี้ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนบาไฮ 

พระสถูปของพระบาฮาอุลลาห์อยู่ที่เมืองอัคคา ส่วนพระสถูปของพระบ๊อบอยู่ที่เมืองไฮฟา (ทั้งสองเมืองอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล)  พระสถูปทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ที่มีผู้แสวงบุญชาวบาไฮมาเคารพสักการะเป็นจำนวนหลายพันคนในแต่ละปี

 

๒.)       สักการสถาน

                                สักการสถานบาไฮถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพของศาสนา สักการสถานแต่ละแห่งมีการออกแบบสวยงามแตกต่างกันออกไป แต่ทุกแห่งมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกัน คือ ทุกแห่งจะมีเก้าด้านและมียอดโดมอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีความหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์ชาติ

                                สักการสถานเหล่านี้เป็นที่สำหรับสวดอธิฐาน อ่านพระธรรม และทำสมาธิ ซึ่งสักการสถานของศาสนาบาไฮมีไว้สำหรับมนุษย์ชาติทุกคน ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมาจากเชื้อชาติหรือความเชื่อใดก็ตาม ย่อมสามารถเข้าไปในสักการสถานของศาสนาบาไฮได้

                                ปัจจุบันนี้ มีสักการสถานบาไฮที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วประจำอยู่ในทวีปต่างๆ ทวีปละแห่ง ได้แก่ ที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยูกันดา ปานามา เยอรมันนี ซามัวตะวันตก และอินเดีย สักการสถานที่อยู่ในกรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียเป็นสักการสถานบาไฮที่สร้างเสร็จล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการก่อสร้างสักการสถานบาไฮขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่นครซานติอาโก ประเทศชิลี

                                สักการสถานในทวีปต่างๆ

                                คลิกชมได้ที่ http://www.thai-bahais.org/Thai/frameleft.html

 

                                ๓.)       ศูนย์กลางบาไฮแห่งโลก

                                ก่อนที่พระบาฮาอุลลาห์จะสวรรคต พระองค์ได้ทรงระบุไว้ว่า ศูนย์กลางการบริหารศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ในบริเวณของเมืองไฮฟาและอัคคา (ปัจจุบันอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล)

 

                                ศูนย์กลางการบริหารของศาสนาบาไฮตั้งอยู่บนไหล่เขาคาร์เมลเหนือที่ตั้งของพระสถูปของพระบ๊อบ (อยู่บนไหล่เขาฃาร์เมลในเมืองไฮฟา) ขึ้นไปเล็กน้อย โดยมีอาคารหลายหลังตั้งเรียงรายกันเป็นแนวโค้ง อาคารที่อยู่สูงสุดตรงกลาง คือ อาคารที่ทำการของสภายุติธรรมแห่งสากล อาคารที่ตั้งอยู่ด้านขวามือของอาคารที่ทำการสภายุติธรรมแห่งสากล คือ อาคารศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติ ส่วนทางซ้ายมือคือ อาคารศูนย์กลางการศึกษาพระธรรม ซึ่งเป็นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าธรรมลิขิตศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาบาไฮ ถัดไปจากอาคารศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมทางซ้ายมือ เป็นที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารหลังนี้เป็นที่สำหรับเก็บรักษาสิ่งของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนา ที่บริเวณด้านบนและด้านล่างในแนวตรงถัดจากพระสถูปของพระบ๊อบ ได้มีการก่อสร้างระเบียงบันไดพร้อมสวนอันสวยงามทั้งหมด ๑๘ ระดับ คือ เหนือพระสถูป ๙ ระดับ และด้านล่างพระสถูป ๙ ระดับ โดยมีพระสถูปอยู่ตรงกลาง ระเบียงบันไดและสวนที่รายรอบได้รับการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของความกลมกลืนกัน ความสามัคคี และสันติภาพ


ดาวน์โหลดเอกสาร
แหล่งข้อมูล :       http://www.bahai.or.th/wordpress/?page_id=79

                                http://www.thai-bahais.org/Thai/frameleft.html

 

หมายเหตุ :           สำหรับรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมูลข้างต้น

 


back>>