โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2555ธันวาคม

จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ 5 ธันวาคม 2555

สถาบันเด็กถวายภัตตาหารเพล
วันที่ 12 ธันวาคม 2555

งานวันปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2555

มอบกระเช้าปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2555

พฤศจิกายน

ถวายภัตตาหารเพล
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

ตุลาคม

คณบดีพบสงฆ์
วันที่ 11 ตุลาคม 2555

ตักบาตรประจำเดือนเกิด
วันที่ 26 ตุลาคม 2555


MU Research Expo 2012
วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2555


กันยายน

วันมหิดล
วันที่ 24 กันยายน 2555

สิงหาคม

วันกตัญญู
วันที่ 10 สิงหาคม 2555

คณบดีพบนักศึกษาทุกชั้นปี
วันที่ 22 สิงหาคม 2555

เดือนกรกฎาคม

พิธีปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

พิธีฝึกซ้อมรับปริญญาฯ
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2555

สอนน้องร้องเพลง
วันที่ 11 มิ.ย. - 7 ก.ค. 55

โครงการ HR สัญจร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

บูชาพระคุณครู
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

อำลารักษาการแทนคณบดี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

เดือนมิถุนายน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 1 มิถุนายน 2555

What is Relegious Studies
วันที่ 8 มิถุนายน 2555

เดือนพฤษภาคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

เดือนเมษายน

สอบเข้าศึกษาต่อ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 31 มี.ค.- 1เม.ย. 2555

ถวายภัตตาหารเพล
วันที่ 11 เมษายน 2555

กิจกรรมวันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2555

เดือนมีนาคม

กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 7 มีนาคม 2555

ถวายภัตตาหารเพล
วันที่ 26 มีนาคม 2555

ถวายภัตตาหารเพล
วันที่ 27 มีนาคม 2555

ร่วมแข่งขัน มหิดลเกมส์ 55
วันที่ 1-30 มีนาคม 2555

เดือนกุมภาพันธ์
สมาธิ
ปฏิบัติสมาธิ
วันที่ 28 ม.ค., 4 ก.พ. 2555

วิทยากรบรรยายในประเทศศรีลังกา
วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2555
ทำบุญวันเกิด
ทำบุญประจำเดือนเกิด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
การฝึกปฏิบัติสมาธิ
การฝึกปฏิบัติสมาธิ(น้ำทอง)
วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2555

เดือนมกราคม

MU-Visit
วันที่ 30 มกราคม 2555

ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี2554 : ปี2553
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th