อดีตคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาดร.พินิจ รัตนกุล

รองศาสตราจารย์


โทร : 0-2800-2630-9
อีเมล์ : pinitratanakul2@hotmail.com


ดร.วาทินี บุญชะลักษี

รองศาสตราจารย์
<Profile>

โทร : 0-2800-2630-9
อีเมล์ : -

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th