วิทยาลัยศาสนศึกษา ขยายเวลาการเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ ๒ ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖


         วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

         โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางศาสนศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ

         

สนใจสมัคร
                ๑)ส่งประวัติ วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย ผ่านทางออนไลน์มาที่ crwww@mahidol.ac.th หรือ

                ๒)ส่งประวัติ วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย ผ่านทางไปรษณีย์มาที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ 
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
 

 

 

***สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๒๑๑ (ในวัน-เวลาราชการ)***[รายละเอียดเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th