อบรมภาคฤดูร้อน เรื่อง "วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว"

ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม - ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖


         ร้อนนี้...วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่ดี โดยเน้นการฝึกสมาธิ ฝึกจริยธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสัมมาวาจา การทำบุญ การทำทาน ศีล สมาธิ ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบง่าย เชื่อมโยงกับ คุณธรรมและจริยธรรม ฝึกวาดภาพตามจินตนาการ หรือการประดิษฐ์ศิลปะ ตามความถนัดและความชอบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เด็กเล็กอายุประมาณ ๖ - ๙ ขวบ ได้ซึมซับและซาบซึ้งไว้ในจิตใจจนเติบโตเป็นคนดี

         

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

                เด็กเล็ก ชาย-หญิง อายุประมาณ ๖ - ๙ ขวบ

ค่าลงทะเบียน

                ๖,๐๐๐ บาท/คน และ
                ๔,๐๐๐ บาท/คน (สำหรับผู้ปกครองที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล)

 

 

***สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๒๐๘,๑๐๕ (ในวัน-เวลาราชการ)***[รายละเอียดเพิ่มเติม]

[ตารางสอน]

[แผนที่น้ำทองสิกขาลัย]

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th