อบรมภาคฤดูร้อน "วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว"

ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

         ร้อนนี้...วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่ดี โดยเน้นการฝึกสมาธิ ฝึกจริยธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสัมมาวาจา การทำบุญ การทำทาน ศีล สมาธิ ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบง่าย เชื่อมโยงกับ คุณธรรมและจริยธรรม ฝึกวาดภาพตามจินตนาการ หรือการประดิษฐ์ศิลปะ ตามความถนัดและความชอบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เด็กเล็กอายุประมาณ ๘ - ๑๐ ขวบ ได้ซึมซับและซาบซึ้งไว้ในจิตใจจนเติบโตเป็นคนดี

         

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

                เด็กเล็ก ชาย-หญิง อายุประมาณ ๘ - ๑๐ ขวบ ทุกชาติศาสนา

ค่าลงทะเบียน

                ๕,๐๐๐ บาท/คน

 

 

***สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๒๐๘,๑๐๕ (ในวัน-เวลาราชการ)***[รายละเอียดเพิ่มเติม]

[ตารางสอน]

[แผนที่น้ำทองสิกขาลัย]

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th