โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักงานใหญ่ โตโต้ แฟคตอรี่ เอ้าท์เล็ท กระทุ่มแบน

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าพบคุณวลาวัลย์ จิตต์สัจจะพงษ์ อ่านต่อ>>


วิทยาลัยศาสนศึกษามอบกระเช้าแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วิทยาลัยศาสนศึกษามอบกระเช้าแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ อ่านต่อ>>


"สุข..สัญจร"

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษาร่วมกิจกรรม "สุข..สัญจร" โดยมี รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.. อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด : ธันวาคม ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด : เดือนธันวาคม : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ ณ อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาFlag Counter
เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th